Peste 3,3 milioane de lei, pentru consolidarea unui pod peste Mureş

Peste 3,3 milioane de lei, pentru consolidarea unui pod peste Mureş

Consiliul Judeţean Alba a lansat miercuri în SEAP procedura de achiziţie pentru serviciile de proiectare şi execuţie a unui pod peste Mureş, DJ107 E, un contract estimat la 3,3 mil. lei.

Valoarea estimată a contractului este de 3.320.710,03 lei. Data limită de depunere a ofertelor este 8 iulie, ora 15. Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate – preţ. Concret, obiectul contractului se împarte în două componente majore şi anume servicii de proiectare şi asistenţă tehnică, ce includ elaborarea documentaţiilor tehnico-economice (proiectul pentru autorizarea execuţiei lucrărilor, proiectul tehnic de execuţie, detalii de execuţie şi caiete de sarcini), iar în ceea ce priveşte execuţia, natura lucrărilor care trebuie achiziţionate trebuie să aducă podul la parametrii normali de exploatare pentru un drum judeţean din clasa tehnică IV.

Principalele lucrări care se vor realiza includ relocarea conductelor de gaz şi apă în afara zonelor circulabile, inclusiv asigurarea de soluţii tehnice aprobate/avizate de deţinătorii acestora unde sunt solicitate, reparaţii cu betoane speciale a elementelor suprastructurii, realizarea unei plăci de suprabetonare, refacerea trotuarelor, a hidroizolaţiei, a căii de pod, completarea părţii superioare a zidurilor de gardă şi consolelor până la nivelul impus de placa de suprabetonare, refacerea rampelor de acces la pod, cămăşuirea elevaţiilor şi fundaţiilor infrastructurilor cu beton armat, protejarea tuturor suprafeţelor expuse anticoroziv, prevederea de scări de acces în albie, decolmatarea şi reprofilarea albiei râului în zona podului.

Categories: Local