Bugetul pentru reabilitarea termică a spitalului din Ocna Mureș a crescut la 7,6 mil. lei

Bugetul pentru reabilitarea termică a spitalului din Ocna Mureș a crescut la 7,6 mil. lei

Devizul general al investiţiei care vizează creşterea eficienţei energetice în clădirea spitalului din Ocna Mureş a fost actualizat, iar valoarea lucrărilor a urcat de la 5,9 mil. lei la 7,6 mil. lei. Documentația a fost realizată de compania KES Business din Bistrița.

În analiza ei, compania a avut în vedere creşterea costului de manoperă, actualizarea preţurilor materialelor de construcţie cu indicele de inflaţie, actualizarea cantităţilor de lucrări la data elaborării PT-ului, precum şi optimizarea soluţiilor din scenariul prezentat la faza DALI, actualizarea preţurilor utilajelor în urma dimensionării instalaţiilor la faza PT. Astfel, devizul general în baza căruia s-a semnat contractul de finanțare a fost actualizat, în sensul creşterii valorii investiţiei de la suma de 5.937.561,88 lei la suma de 7.603.916,25 lei, diferența de 1.666.354,37 lei fiind necesar a fi repartizată conform acordului de parteneriat încheiat în vederea implementării proiectului.

 Ca urmare, contribuția UAT Județul Alba a fost majorată de la suma de 242.756,94 lei la suma de 579.027,25 lei, iar contribuția UAT Ocna Mureş de la 960.201,15 lei la 2.290.285,21 lei.

Durata de realizare a investiției este de 24 luni. Lucrările presupun anveloparea termică a imobilului, reabilitarea termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, reabilitarea instalației de iluminat în clădiri.

Categories: Local