Cerere de finanţare nerambursabilă, în vederea restaurării Muzeului din Sebeş

Cerere de finanţare nerambursabilă, în vederea restaurării Muzeului din Sebeş

Autorităţile din Sebeş au elaborat și depus spre finanțare nerambursabilă un proiect în cadrul apelului național de proiecte susținute din Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea mai-iulie 2020, lansat de Ministerul Culturii, prin Institutul Național al Patrimoniului, în vederea pregătirii documentațiilor tehnico-economice necesare lucrărilor de restaurare a Casei Zápolya, edificiu care adăpostește Muzeul Municipal „Ioan Raica”.

Proiectul de finanțare „Elaborare documentații tehnico-economice pentru restaurare, consolidare și punere în valoare Casa Zápolya-Muzeul Municipal „Ioan Raica”, Municipiul Sebeș” a fost depus la data de 1 iulie, în baza temei de proiectare pentru obiectul de investiții menționat, aprobată în primăvară de Consiliul Local.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă necesitatea valorificării resurselor culturale, a elementelor de identitate locală, regională, națională, dublat de obiectivele specifice care vizează protejarea și punerea în valoare a patrimoniului istoric și cultural și conștientizarea importanței acestuia de către comunitate, crearea cadrului tehnic și documentar pentru realizarea lucrărilor de reabilitare, conservare și punere în valoare a monumentului istoric, precum și angajarea comunității locale în acțiunea de protejare a monumentelor istorice.

Edificiul care adăpostește Muzeul este proprietate a Municipiului Sebeș din 2019 şi reprezintă cea mai importantă clădire laică din oraș. Aici a locuit și s-a stins din viață ultimul voievod al Transilvaniei și rege al Ungariei, Ioan Zápolya (1487-1540).

Categories: Local