Bani europeni pentru o “administraţie deschisă” în Sebeş

Bani europeni pentru o “administraţie deschisă” în Sebeş

Peste 2,4 mil.lei proveniţi din fonduri europene vor contribui la “deschiderea” administraţiei din Sebeş către cetăţeni, prin implementarea unor măsuri legate de informatizare care vor avea drept consecinţă simplificarea accesului localnicilor la serviciile autorităţilor publice.

Derulat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, proiectul „Administrație deschisă pentru cetățenii Municipiului Sebeș” prevede şi dezvoltarea unei platforme informatizate pentru sistemul de asistență socială. Astfel, se va realiza și implementa un sistem informatic pentru Direcția de Asistență Socială, necesar gestionării dosarelor corespunzătoare mai multor beneficii sociale acordate cetățenilor municipiului: ajutor social lunar, alocație de susținere a familiei, ajutor de încălzire, ajutor de urgență, cantină socială, asistenți personali, indemnizație pentru persoane cu handicap, alocație de stat, tichete sociale, locuințe sociale sau alte servicii sociale.

Tot prin acest proiect se va realiza stocarea electronică a documentelor aflate în arhiva Primăriei Municipiului Sebeș și crearea unei arhive de copii digitale ale documentelor care prezintă valoare operațională în prezent.

 Un alt obiectiv este crearea și implementarea unor soluții de gestiune integrată a activităților consiliului local, care vor include diferite instrumente informatice de lucru pentru efectuarea tuturor lucrărilor de secretariat necesare pregătirii și desfășurării ședințelor de consiliu local, pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii și comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și un sistem de conferință audio/video pentru sala de ședințe a primăriei aflată în reabilitare.

Contractul de finanţare nerambursabilă europeană a fost semnat recent de edilul din Sebeş, Dorin Nistor.

Categories: Local