CJ caută o firmă pentru lucrările de întreţinere a drumurilor în timpul verii

CJ caută o firmă pentru lucrările de întreţinere a drumurilor în timpul verii

Peste 20,6  mil. lei este valoarea estimată a lucrărilor de întreţinere curentă, periodică şi de reparaţii curente pe timp de vară, pe drumurile judeţene. Consiliul Judeţean a lansat în SEAP procedurile pentru atribuirea contractului.

Ofertele pot fi depuse până în data de 30 iulie, ora 15. Achiziţia implică încheierea unui acord – cadru. Criteriul de atribuire luat în calcul pentru aceasta este  preţul cel mai scăzut. Contractul nu va fi împărţit în loturi.

În baza acordului – cadru încheiat cu un singur operator, autoritatea contractantă va încheia minimum 2 şi maximum 5 contracte subsecvente în funcţie de necesităţi şi de existenţa resurselor alocate cu această destinaţie. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 11,5 mil.lei, fără TVA .

 Reţeaua de drumuri publice judeţene din Alba este constituită dintr-un număr de 53 de drumuri judeţene, cu o lungime totală de 872,165 kilometri, din care 654, 33 kilometri cu îmbrăcăminte asfaltică, 186,60 kilometri de dtumuri pietruite şi 31,235 kilometri drumuri din pământ.  De asemenea, pe toate sectoarele de drumuri judeţene se află un număr important de poduri, podeţe, ziduri de sprijin etc.

Lucrările privind întreţinerea drumurilor constau în totalitatea activităţilor de intervenţie ce se execută pe timp de vară, determinate de uzura sau degradarea în condiţii normale de exploatare şi care au ca scop asigurarea condiţiilor tehnice necesare desfăşurării circulaţiei rutiere în siguranţă, cu respectarea normelor în vigoare, precum şi de a menţine acest patrimoniu public în stare permanentă de curăţenie.

Categories: Local