Demersuri ale autorităţilor din Unirea pentru achiziţionarea de servicii de catering pentru elevi

Demersuri ale autorităţilor din Unirea pentru achiziţionarea de servicii de catering pentru elevi

Autorităţile din Unirea vor să achiziţioneze servicii de catering pentru şcolile şi grădiniţele de pe raza comunei, sub formă de pachet alimentar, pentru 411 copii, fiind dispuse să achite în acest sens în jur de 264.000 lei.

Ofertele pot fi depuse până în 11 septembrie, criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică fiind preţul cel mai scăzut. Obiectul contractului este constituit de prestarea de servicii de catering pentru şcoli, în cadrul unui program-pilot. Prestatorul va asigura meniul fiecărei zile în funcţie de categoriile de beneficiari ai pachetelor alimentare., în conformitate cu necesităţile calorice şi cantitative ale copiilor.

Serviciile de catering vor asigura zilnic pregătirea, prepararea şi livrarea de hrană sub forma unui pachet alimentar, pentru fiecare din cei 411 copii (75 preşcolari, 189 elevi din ciclul primar şi 147 elevi din ciclul gimnazial), care frecventează programul/cursurile la grădiniţele şi şcolile din Unirea, Dumbrava şi Ciugudu de Jos.

Perioada de prestare a serviciilor de catering va acoperi maximum 70 de zile de şcolarizare. Durata contractului de prestare a serviciilor este de la data încheierii contractului de achiziţie, în cursul anului 2020, cu excepţia vacanţelor şcolare, a zilelor de weekend şi a sărbătorilor legale, dar nu mai târziu de 22 decembrie.

Categories: Local