Achiziţie de servicii auto pentru parcul AJFP şi Biroului Vamal

Achiziţie de servicii auto pentru parcul AJFP şi Biroului Vamal

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov vrea să încheie un acord – cadru de achiziţie servicii de reparaţii şi întreţinere pentru autovehiculele ieşite din perioada de garanţie, revizii tehnice periodice, ITP, tinichigerie, vopsitorie, vulcanizare, spălare, tractări pentru autotuturismele din parcul auto al instituţiei şi al unităţilor subordonate, printre care şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice şi Biroul Vamal de Interior Alba.

Cu o valoare estimată până la 741.000 lei, contractul va fi atribuit prin licitaţie deschisă, ofertele putând fi depuse până în data de 7 octombrie.

Contractul este împărţit în şase loturi. Pot fi depuse oferte doar pentru câte un singur lot.

Cel de-al şaselea lot, cu o valoare estimată între 22.100 şi 88.400 de lei, fără TVA, este cel care priveşte AJFP Alba şi Biroul Vamal de Interior Alba.

Celelalte cinci loturi se referă la DGFP Braşov, AJFP Braşov şi Direcţia Regională Vamală Braşov (1), AJFP Covasna şi BVI Covasna (2), AJFP Harghita şi BVI Harghita (3), AJFP Mureş şi BVI Mureş (4) şi AJFP Sibiu şi BVI Sibiu (5).

Serviciile vor fi oferite pe o perioadă de 24 de luni de la data semnării acordului – cadru.

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate – preţ.

Categories: Local