Lucrări suplimentare de o jumătate de milion de lei, necesare în modernizarea grădiniţei din Coşlariu

Lucrări suplimentare de o jumătate de milion de lei, necesare în modernizarea grădiniţei din Coşlariu

O jumătate de milion de lei este dispusă Primăria Sîntimbru să aloce pentru realizarea de lucrări suplimentare la grădiniţa din Coşlariu, ca urmare a unor probleme tehnice apărute legate de execuţia reabilitării şi modernizării acesteia.

Ofertele pot fi depuse până în data de 21 septembrie. Criteriul de atribuire ales de autoritatea contractantă este preţul cel mai scăzut. Autorităţile din Sîntimbru vor să atribuie contractul prin procedură simplificată.

Ca urmare a unor note de constatare, din care una din 2018, cu privire la unele probleme tehnice legate de execuţia lucrărilor la obiectivul de investiţii “Reabilitare, modernizare Grădiniţa din Coşlariu”, precum şi a constatărilor făcute la faţa locului cu ocazia desfacerii tencuielilor interioare şi exterioare, a fost necesară efectuarea unor lucrări suplimentare care, la data întocmirii expertizei tehnice şi a proiectului, nu puteau fi evaluate. Potrivit autorităţii contractante, lucrările apărute au avut două motive majore, respectiv condiţii tehnice cauzate de lucrările de desfacere şi demolare dispuse şi solicitarea beneficiarului în ceea ce ptârriveşte lucrările de amenajare exterioară.

O parte din lucrările necesare au fost rezolvate prin dispoziţii de şantier şi care sunt acoperite de contractul de execuţie încheiat cu constructorul.

Având în vedere că au mai rămas categorii de lucrări care, din punct de vedere valoric, nu au putut fi acoperite de listele de cantităţi întocmite, în conformitate cu planşele de execuţie realizate ca urmare a derulării evenimentelor tehnice (execuţia lucrărilor) şi a constatărilor din notele de constatare, acestea sunt strict necesare pentru finalizarea execuţiei, recepţiei şi funcţionării obiectivului proiectat în conformitate cu legislaţia tehnică şi de exploatare în vigoare.

Termenul de realizare a lucrărilor este de 30 de zile.

Categories: Local