Spitalul din Cugir vrea să achiziţioneze medicamente, prin acorduri-cadru încheiate pe un an

Spitalul din Cugir vrea să achiziţioneze medicamente, prin acorduri-cadru încheiate pe un an

Spitalul Orăşenesc Cugir achiziţionează medicamente, inclusiv substanţe farmaceutice, în vederea încheierii unor acorduri cadru pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 1 ianuarie 2021.

Valoarea estimată este de aproape 650.000 lei. Contractul este împărţit în 304 loturi. Numărul maxim de loturi care poate fi atribuit unui singur ofertant este de 304. Pentru ultimul lot (substanţe farmaceutice – preparate galenice) se va depune oferta obligatoriu pentru toate subloturile, luându-se în calcul valoarea cumulată ofertată cea mai mică.

Contractele subsecvente aferente acordului cadru vor fi încheiate în funcţie de necesităţile unităţii.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 5 octombrie ora 15,00.

Potrivit celor menţionate în Caietul de sarcini, la data iniţierii procedurii simplificate de achiziţie de medicamente, stocurile de medicamente menţionate sunt diminuate.

Categories: Life & Style