Licitaţie deschisă lansată de SJU pentru achiziţionarea de proteze şi implanturi ortopedice

Licitaţie deschisă lansată de SJU pentru achiziţionarea de proteze şi implanturi ortopedice

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia organizează o licitaţie deschisă pentru achiziţionarea de proteze şi implanturi ortopedice, necesare desfășurării optime a activității medicale.

Valoarea estimată se ridică la aproximativ 17,2 mil. lei. Ofertele pot fi depuse până în data de 11 noiembrie ora 15. Contractul este împărţit în 26 de loturi, putând fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi.

Achiziţia implică încheierea unui Acord-Cadru.

Pentru toate dispozitivele medicale ofertate/ prezentate, furnizorul va face dovada că acestea poartă marcajul european de conformitate CE.

Firma trebuie să ofere gratuit pe perioada derulării contractului Acord Cadru toate consumabilele necesare din instrumentar şi să le înlocuiască în maxim 24 ore atunci cand acestea se uzează.

Categories: Life & Style