O firmă din Otopeni ia 1,6 mil. lei pe SF-ul pentru modernizarea Aeroportului

O firmă din Otopeni ia 1,6 mil. lei pe SF-ul pentru modernizarea Aeroportului

Studiul de Fezabilitate pentru modernizarea si dezvoltarea infrastructurii pe Aeroportul din Sibiu va fi realizat de ilfovenii de la Aero Project SRL, pentru suma de 1,34 mil. lei, fără TVA.

Licitația a fost câștigată de firma cu sediul în Otopeni acum câteva zile.
În linii mari, Aero Project trebuie să livreze un studiu topografic vizat de OCPI Sibiu; o expertiză tehnică; un studiu geotehnic, documentația tehnico-economică privind investiția, o analiză cost – beneficiu; liste de cantități aferente lucrărilor; documentația tehnică pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin certificatele de urbanism; obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor necesare demolării construcțiilor existente pe terenul pe care urmează a fi amplasată construcția (daca este cazul); scrierea cererii de finanțare și întocmirea dosarului de finanțare conform cerințelor finanțatorului; asistență tehnică pe parcursul implementării proiectului de investiții.

Firma Aero Project SRL, controlată de antreprenorul Alexandru Statie, a rulat în 2019 doar 0,6 mil. lei, adică mai puțin de 50% din valoarea lucrării tocmai câștigate la Sibiu.

Categories: Life & Style, Local